Christus aan het Kruis

Deze “Christus aan het kruis” was het eerste beeld dat ik zag op de Academie der Schone Kunsten te Antwerpen waarvan ik meteen zei: die ga ik maken! Na vier jaar heb ik inderdaad “Christus aan het kruis” gemaakt als examenstuk. Het origineel is van een anonieme meester uit de eerste kwart van de 16de eeuw en hangt in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het originele beeld is waarschijnlijk van linde of esdoorn en is gepolychromeerd.
Het beeld is destijds besteld door de toenmalige Graaf van Reckheim als geschenk voor het klooster aldaar. Dit klooster heeft door de eeuwen heen verschillende doeleinden gehad, van klooster in diverse ordes tot kazerne. Het Christus beeld is op een gegeven moment in de kelders van het gebouw terecht gekomen en in de vergetelheid geraakt. Vlak voor de sloop van het klooster (inmiddels het Minderbroedersklooster) in de twintiger jaren van de vorige eeuw is het beeld ontdekt en door bemiddeling van de beeldhouwer Frans Huygelen geschonken aan het museum te Antwerpen, mits er een afgietsel van het origineel aan het Minderbroedersklooster werd gegeven. Kosten hiervoor, 1.200 francs, waren voor het museum.

Het beeld heb ik geboetseerd op 100% ware grootte, waarvan ik ook weer een afgietsel heb gemaakt. Het eiken beeld heb ik van een gips model, wat in de academie aanwezig is, met behulp van een punteer-apparaat (driepunts passer) gebeeldhouwd.

Het gipsmodel heb ik eerst gescand om de lamellen alvast zover mogelijk uit te zagen en te verlijmen. Na het lamineren kon het eigenlijke beeldhouwen beginnen.

Eigenschappen

Afmetingen 198 × 40 × 30 cm
Werk soort

Houtsoort

Eiken Quercus Petraea

Gallerij