Wat zijn restauraties?

Een restauratie is het consolideren of vervangen van delen van een beeld of siersnijwerk. Bij Art-beid voeren wij onder andere restauraties uit op:

  • Religieuze beelden
  • Standbeelden
  • Siersnijwerken interieur of exterieur
  • Consoles
  • Pronkramen
  • Voordeuren
  • Snijwerk aan lambriseringen
  • Sierlijsten
  • Snijwerken aan meubelen
  • Enz.

Meubelen

Art-Beid restaureert aan meubelen het snij/beeldhouwwerk aan- en op meubelen welke dienen als versiering van het meubel. Dit kunnen ook delen van de constructie van het meubel zijn. (denk aan stoelpoten, rugleuningen of de gesneden stijlen aan een kast).

Beelden

Restauraties aan beelden houdt voor Art-Beid in: het consolideren en het opnieuw snijden van door houtrot, schimmel of door houtborders aangetaste- en/of afgebroken verdwenen delen.


Een restauratie kan Art-Beid op twee manieren voor u uitvoeren;

Museaal restaureren

Een museale restauratie is een restauratie waarbij zoveel mogelijk van het originele voorwerp geconsolideerd en behouden blijft. Verdwenen delen worden vervangen op een zichtbare manier; voor de te vervangen delen wordt een andere houtsoort gebruikt en de uitwerking wijkt af van het origineel. Zo is duidelijk zichtbaar wat nieuw en wat origineel is. Je kan zien wat het beeld uitbeeldde of welke functie het meubel had.

Commercieel restaureren

Bij een commerciële restauratie is het ook de bedoeling zoveel mogelijk van het originele te consolideren en te behouden. Echter wordt nu voor vervanging of aanheling gebruik gemaakt van hetzelfde hout als waar het origineel van gemaakt is. Het aangeheelde deel wordt bijgekleurd naar het origineel toe of gepolychromeerd. Hierbij is het de bedoeling dat de restauratie niet zichtbaar is.

Plan van aanpak
Art-beid werkt op de volgende manier

Nadat bijvoorbeeld de timmerman, schilder, interieurverzorger of de aannemer constateert dat er door houtrot, houtboorders of door een andere oorzaak delen van een beeld (interieur of exterieur) snijwerk missen, wordt Art-Beid ingeschakeld. We komen ter plaatse kijken en opnemen wat het werk inhoudt en er worden foto’s van het object gemaakt. Vervolgens wordt een rapport opgesteld met een plan van aanpak. Vanuit het plan van aanpak kan een raming worden gemaakt van de kosten voor het herstel van het beeldhouw- of snijwerk. Tijdens het uitvoeren van het werk komen we dat deel uitnemen dat gerestaureerd moet worden. In het atelier van art-Beid vindt de restauratie plaats. Art-Beid bekijkt tevens of er mogelijk aanpassingen aan de constructie nodig zijn. Bouwkundige constructies worden door de aannemer aangepast; aanpassingen aan de constructies van het meubel/beeld wordt door Art-Beid uitgevoerd.